03 dec 2003 16:50

PB-nachtvluchten Premier Verhofstadt - 20031203

Op voorstel van Eerste Minister Guy Verhofstadt hechtte de Ministerraad via de schriftelijke procedure zijn goedkeuring aan het spreidingsplan van de dag- en nachtvluchten voor de luchthaven van Brussel-Nationaal.

Op voorstel van Eerste Minister Guy Verhofstadt hechtte de Ministerraad via de schriftelijke procedure zijn goedkeuring aan het spreidingsplan van de dag- en nachtvluchten voor de luchthaven van Brussel-Nationaal.

Op voorstel van Eerste Minister Guy Verhofstadt hechtte de Ministerraad via de schriftelijke procedure zijn goedkeuring aan het spreidingsplan van de dag- en nachtvluchten voor de luchthaven van Brussel-Nationaal. Het voorstel omvat naast een gediversifieerd baangebruik ook een spreiding van de vluchtroutes, zodat de geluidsoverlast in de meest getroffen zones wordt verminderd. Aan dit plan wordt onmiddellijk uitvoering gegeven. Dit plan blijft onverkort van toepassing totdat een volledige evaluatie en validatie van het geluidskadaster over een voldoende lange periode heeft plaatsgevonden. Morgen start het overleg met de Gewesten over de harmonisatie van de geluidsnormen.