13 jan 2004 01:00

PB-Onderhoud Premier met Joodse Gemeenschap

Onderhoud van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap van België

Onderhoud van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap van België

Op 12 januari 2004 ontmoette Eerste Minister Guy Verhofstadt een aantal vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in België teneinde van gedachten te wisselen over vraagstukken zoals de onverdraagzaamheid in onze samenleving en de weerslag van het conflict in het Midden-Oosten in onze maatschappij. Tijdens dit onderhoud, dat kadert in de actieve dialoog die de Eerste Minister met alle gemeenschappen wenst te voeren, werd nagedacht over de bevordering van de interculturele samenleving en over de conflicten en spanningen die in die context kunnen ontstaan. Betrokkenen delen de opvatting dat België een open samenleving moet blijven waarbinnen mensen van verschillende culturen en religies kunnen samenwerken in een sfeer van openheid, ontmoeting, verdraagzaamheid, burgerzin en wederzijds respect. Zowel antisemitisme als moslimhaat zijn op vele plaatsen in de wereld in opgang, en beiden moeten bestreden worden.