05 mei 2004 14:10

PB-Ondertekening jonge topsporttalenten - Olympische Spelen

Deze morgen vond de ondertekening plaats van de overeenkomst tussen de federale overheid, de gemeenschappen en het BOIC in het kader van het project "jonge topsporttalenten - Olympische Spelen 2012/2016".

Deze morgen vond de ondertekening plaats van de overeenkomst tussen de federale overheid, de gemeenschappen en het BOIC in het kader van het project "jonge topsporttalenten - Olympische Spelen 2012/2016".

Deze overeenkomst werd ondertekend door de Eerste Minister en minister Vande Lanotte voor de federale overheid, de heer Lambertz voor de Duitstalige Gemeenschap, de heren Hasquin en Dupont voor de Franse Gemeenschap en de heren Somers en Keulen voor de Vlaamse Gemeenschap. Het behalen van medailles getuigt weliswaar van een bijzonder individuele prestatie en een uitzonderlijk sporttalent, maar dit hangt niet louter van het toeval af. Wat de ondertekenaars met dit initiatief willen realiseren is een duurzame investering in de ontwikkeling van jonge generatie van topsporttalenten. Deze overeenkomst strekt ertoe bijkomende financiële middelen ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling en versterking van topsporttalenten in ons land met het oog op een grotere deelname van Belgische athleten aan de Olympische Spelen van 2012 en 2016. Zo zal de federale overheid, middels een jaarlijkse bijdrage van de de Nationale Loterij ten belope van 1.250.000 Euro, gedurende 10 jaar een financiële bijdrage leveren aan dit project. Ook de Gemeenschappen, die bevoegd zijn voor het sportbeleid, zullen gezamenlijk een evenwaardige inspanning leveren. Tenslotte zal ook het BOIC het project mee ondersteunen door jaarlijks 750.000 Euro bij te dragen. De ondertekenaars beklemtonen dat met deze overeenkomst een belangrijke stimulans wordt gegeven voor de topsportontwikkeling in ons land zodat wij onze sportieve talenten beter kunnen ontdekken, ontwikkelen en begeleiden.