08 dec 2004 18:30

PB-Ondertekening Navo hoofdkwartier

Op het Navo hoofdkwartier wordt heden 8 december tussen de NAVO (SG de Hoop Scheffer) en België (Eerste Minister Verhofstadt en Ministers van defensie Flahaut en Buitenlandse Zaken De Gucht) een Memorandum of Understanding ondertekend waarbij een akkoord wordt bezegeld omtrent de overname door België van het projectbeheer van de bouw van een nieuw NAVO hoofdkwartier.

Op het Navo hoofdkwartier wordt heden 8 december tussen de NAVO (SG de Hoop Scheffer) en België (Eerste Minister Verhofstadt en Ministers van defensie Flahaut en Buitenlandse Zaken De Gucht) een Memorandum of Understanding ondertekend waarbij een akkoord wordt bezegeld omtrent de overname door België van het projectbeheer van de bouw van een nieuw NAVO hoofdkwartier.

In het memorandum worden de nodige afspraken vastgelegd en de voorwaarden waaronder België deze taak op zich neemt. Tot de bouw van een nieuw hoofdkwartier werd beslist op de NAVO top van Washington in 1999 en dit werd bevestigd op de NAVO top van Praag in november 2002 wanneer tussen België en de NAVO een conventie werd afgesloten met betrekking tot de terreinconcessie. Voor het bouwen van een nieuw NAVO hoofdkwartier werd een internationale architectenprijskamp uitgeschreven om een project te selecteren. Deze prijskamp werd gewonnen dor een Amerikaans-Belgische architectengroep SOM-ASSAR. België is, als gastland in het hart van Europa, eveneens vereerd om voor het NAVO hoofdkwartier op te treden als bouwheer en dit ambitieuze project tot een goed einde te brengen. De Eerste Minister heeft naar aanleiding van de ondertekening van het memorandum het belang van de excellente relaties tussen de NAVO en het gastland onderstreept en de wens uitgesproken dat het nieuwe hoofdkwartier aan de Alliantie een gepast werkkader zal kunnen bieden voor de toekomst en hierbij dan ook de band tussen België en de Alliantie zal versterken