01 jun 2004 18:40

PB- Premier Verhofstadt reageert positief op Open Brief Belgische Ingenieurs

PB- Premier Verhofstadt reageert positief op Open Brief Belgische Ingenieurs

PB- Premier Verhofstadt reageert positief op Open Brief Belgische Ingenieurs

Premier Verhofstadt reageert positief op de Open Brief van de Belgische Ingenieurs waarin gepleit wordt voor meer stimulatie van de innovatie en het wetenschapppelijk onderzoek. De Premier kondigt aan dat op 1 juli 2004 de onderzoekers van 76 wetenschappelijke instellingen voor hun onderzoekers 50% minder bedrijfsvoorheffing zullen moeten afdragen. Op de ministrraad van vrijdag ek. staat bovendien een wetsonwerp op de agenda om datzelfde voordeel, met name de vermindering van de bedrijfsvoorheffing met 50%, ook toe te kennen aan privé ondernemingen die samenwerken met één van de 76 erkende wetenschappelijke instellingen. Na goedkeuring door het Parlement, zal deze wet van kracht worden op 1 jan 2005. Beide maatregelen moeten het mogelijk dat de bedrijven minder kosten hebben bij het aanwerven of verlonen van onderzoekers. Zij kunnen de verminderde bedrijfsvoorheffing ook gebruiken voor een betere verloning van hun onderzoekers. Indien deze maatregelen succesvol blijk, dient volgens de Premier een verder uitbreiding te worden overwogen naar alle onderzoekers van particuliere ondernemeningen voor zover evenwel een sluitende definitie wordt gevonden voor "wetenschappelijk onderzoek". Hij roept alle sociale partners op om samen een definitie uit te werken.