13 jan 2005 20:55

PB-reactie Cobelpa volstrekt onjuist

reactie Cobelpa volstrekt onjuist

reactie Cobelpa volstrekt onjuist

In een reactie op de persmededeling van Cobelpa laat de regering weten dat de invoering van een bijkomende energietaks volstrekt onjuist is. Immers, werd op 23 december door de Ministerraad beslist dat de kost voor de bedrijven van het windmolenproject - project dat overigens ten vroegste in 2006 in werking treedt- volledig wordt gecompenseerd door een versterking van het maximum degressief tarief voor elke onderneming. Wat de consumenten betreft, worden bijzondere maatregelen uitgewerkt om de kost van het project volledig te compenseren door een reële daling van de energieprijzen.