20 apr 2004 18:15

PB-reactie Premier Verhofstadt op goedkeuring EU-Commissie

Premier Verhofstadt is verheugd over de goedkeuring door de EU-Commissie van de lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid, alsook van de steunmaatregelen voor de reïntegratie van de slachtoffers van bedrijfsherstructureringen.

Premier Verhofstadt is verheugd over de goedkeuring door de EU-Commissie van de lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid, alsook van de steunmaatregelen voor de reïntegratie van de slachtoffers van bedrijfsherstructureringen.

Beide maatregelen werden beslist tijdens de werkgelegenheidsconferentie en zijn toepasbaar op situaties zoals die zich bvb. voordeden bij Ford Genk. "De lastenverlaging voor nacht-en ploegenarbeid drukt de arbeidskost aanzienlijk en moet ons land competitief houden als vestigingsplaats voor assemblage en productie-activiteiten", zo stelt Premier Verhofstadt. "De regeling voor werknemers die werkloos worden als gevolg van een collectief ontslag bij herstructurering, betekent dan weer een belangrijke stimulus voor de outplacement van oudere werknemers, waardoor zij niet langer verloren gaan voor de arbeidsmarkt. Het is ook een alternatief om de vervroegde uittreding tot een minimum te beperken." In de beslissing die de Europese Commissie vandaag goedkeurde, worden de steunmaatregelen voor de reïntegratie van slachtoffers van bedrijfsherstructureringen bestempeld als een pilootproject waar lessen kunnen uit worden getrokken voor alle lidstaten van de Unie ("best practices "). Deze maatregelen, zo stelt de Commissie, kaderen volledig binnen de Europese werkgelegenheidsstrategie.