10 sep 2004 16:10

PB-Stichting Gellingen

Op voorstel van de Eerste Minister, heeft de Ministerraad beslist de Stichting "Gellingen" in het leven te roepen, die zal instaan voor het verstrekken van financiële bijstand aan de niet-verzekerde slachtoffers van de gasramp van Gellingen.

Op voorstel van de Eerste Minister, heeft de Ministerraad beslist de Stichting "Gellingen" in het leven te roepen, die zal instaan voor het verstrekken van financiële bijstand aan de niet-verzekerde slachtoffers van de gasramp van Gellingen.

De Stichting zal het bedrag van 2,2 miljoen Euro, dat geschonken werd door Assuralia en Fluxsys, beheren en verdelen in de vorm van financiële tegemoetkomingen aan de slachtoffers en/of hun families. De Stichting, beheerd door vertegenwoordigers van de regering, zal worden ondersteund door een kleine ploeg van ambtelijke experten. Deze experten zullen objectieve criteria opstellen volgens dewelke de middelen zullen worden verdeeld. De experten zullen ook ieder dossier afzonderlijk begeleiden en adviseren, waarbij rekening kan gehouden worden met de persoonlijke situatie van de slachtoffers. Voorafgaand aan het onderzoek van de individuele dossiers, zal binnen de week reeds een eerste tegemoetkoming worden voorzien aan de niet-verzekerde slachtoffers. Het gaat om een forfaitair een bedrag van 3000,00 Euro diegenen die ministens 72 uur werden gehospitaliseerd en 1.500,00 Euro voor diegenen die minder dan 72 uur werden gehospitaliseerd.