16 mrt 2004 13:45

PB-Uitnodiging Buitengewone Ministerraad Oostende

Deze tweedaagse Ministerraad zal doorgaan op 20 en 21 maart 2004 in het Provinciaal Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg, 636, 8400 Oostende (N318 Oostende-Middelkerke nabij de luchthaven). Op de website www.domeinraversijde.be vindt u meer informatie over de locatie.

Deze tweedaagse Ministerraad zal doorgaan op 20 en 21 maart 2004 in het Provinciaal Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg, 636, 8400 Oostende (N318 Oostende-Middelkerke nabij de luchthaven). Op de website www.domeinraversijde.be vindt u meer informatie over de locatie.

Inhoudelijk: In Gembloux werd een pakket van maatregelen aangenomen dat van België het speerpunt moet maken van investeringen, innovatie en ondernemers. De doelstelling was het creëren van het verstevigen van de basis voor een duurzame economische groei en werkgelegenheid op lange termijn. Werkgelegenheid is evenwel enkel mogelijk in een samenleving met aandacht voor de levenskwaliteit, ecologie en solidariteit. Zo veel mogelijk mensen moeten zich goed voelen, moeten vertrouwen hebben in de toekomst. Alleen gelijke kansen leiden tot gelijke vrijheid. Om die leefbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, moeten we vandaag beslissingen durven nemen. Naast één horizontaal pakket maatregelen (administratieve vereenvoudiging) zullen een reeks beslissingen worden aangenomen rondom volgende hefbomen: 1. milieu en Kyoto 2. verkeersveiligheid en mobiliteit 3. sociale zekerheid en sociale uitsluiting 4. senioren en pensioenen 5. gezin en familie 6. gezondheid en werkomgeving 7. grootstedenbeleid 8. sociale economie Praktisch: De Ministerraad zal telkens aanvangen omstreeks 10:00u en eindigen omstreeks 17:00u. De beeldpers kan zowel op zaterdag 20.03 als zondag 21.03 de aankomst van de ministers (09:45u) als het begin der werkzaamheden ('tour de table' 10:00u) filmen. De beeldpers, schrijvende pers, alsook de radioverslaggevers zijn welkom op zaterdag vanaf 11:00u. Zowel op zaterdag als zondag zijn persconferenties voorzien omstreeks de middag en de late namiddag, gevolgd door de mogelijkheid van individuele interviews. De persberichten zullen worden verspreid bij de aanvang van de persconferentie. BELANGRIJK: Accreditatie is noodzakelijk. Gelieve uw deelname (naam + perskaartnummer) voorafgaand en uiterlijk tegen 18 maart per e-mail mee te delen aan nicky.bellemans@premier.fed.be. De genummerde badges zullen ter plaatse aan de onthaalbalie van het perscentrum worden uitgereikt. Enkel personen in het bezit van een genummerde badge hebben toegang tot het Domein en kunnen een maaltijd nuttigen in het cafetaria van het domein. Een facultatief bezoek aan het Museum van Prins Karel wordt georganiseerd door de Toeristische Dienst van Oostende op zaterdagnamiddag, waarbij de collectie voor de opening van het nieuwe seizoen aan de beeldpers wordt voorgesteld. Enkel de zendwagens van de geaccrediteerde televisiestations worden toegelaten tot de Parking van het Memoriaal (nabij de zone "ministerraad"). Voor de overige wagens staat Parking 1 aan de Nieuwpoortsesteenweg ter beschikking.