02 mrt 2004 17:30

PB-Verhofstadt betreurt reactie Tony Van Parys-20040302

Premier Verhofstadt betreurt de wijze waarop de heer Van Parys de serene sfeer doorbreekt waarin het proces Dutroux thans verloopt. De Premier vindt de uitlatingen van de voormalige minister van justitie niet alleen ongepast, maar bovendien zijn zij onjuist.

Premier Verhofstadt betreurt de wijze waarop de heer Van Parys de serene sfeer doorbreekt waarin het proces Dutroux thans verloopt. De Premier vindt de uitlatingen van de voormalige minister van justitie niet alleen ongepast, maar bovendien zijn zij onjuist.

De regering is er zich terdege van bewust dat ze zich de voorbije jaren vooral heeft toegespitst op de verbetering van de rol van het slachtoffer, de modernisering van de opsporingsmethodes en de betere werking van de politiediensten. De werkbezoeken van de Eerste Minister aan Gent en Antwerpen waarnaar de heer Van Parys verwijst, waren aan deze problemen gewijd en betroffen geenszins de personeelsformatie van hoven en rechtbanken. Met deze maatregelen gaf de regering overigens gevolg aan de prioritaire aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux. De wegwerking van de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep en de assisenhoven is eveneens een belangrijke doelstelling uit het nieuwe regeerakkoord. Hieraan wordt thans gewerkt. Zoals minister Onkelinx reeds in februari in het parlement heeft aangekondigd zal na Charleroi en Bergen ook voor het Hof van Beroep van Antwerpen een concrete oplossing worden uitgewerkt. Dit zal gebeuren voor het einde van de maand. Bovendien zal de buitengewone ministerraad van 30 en 31 maart as. zich buigen over de in het regeerakkoord aangekondigde concrete voorstellen inzake een snellere rechtsbedeling. Net zoals gebeurde ten tijde van het Octopusoverleg nodigt de Premier de oppositie trouwens uit in het Parlement constructief mee te werken aan de verwezenlijking van deze voorstellen.