04 mrt 2007 12:36

Pb Verhofstadt - Rode kruis

Premier gooit olie op de golven in het Rode Kruis concflict

Premier gooit olie op de golven in het Rode Kruis concflict

Eerste Minister Guy Verhofstadt betreurt dat een zo belangrijke organisatie als het Rode Kruis in een negatief daglicht komt te staan en dat Prinses Astrid hierin wordt meegesleurd. Hij roept alle betrokkenen op hun gezond verstand te gebruiken en het gerezen conflict niet op de spits te drijven. Trouwens, op zijn vraag voert federaal minister van volksgezondheid, Rudy Demotte, reeds enige tijd gesprekken met de drie vleugels van het Rode Kruis. Vrijdag nog werden op het kabinet van de minister in een constructieve sfeer een aantal afspraken gemaakt die de komende dagen en weken zullen gefinaliseerd worden. De Eerste Minister is ervan overtuigd dat alle partijen een bevredigende oplossing zullen vinden. Zij zijn het immers verplicht aan de talrijke vrijwilligers en aan de gemeenschap die de werkzaamheden van het Rode Kruis ondersteunen en op een deskundig beheer moeten kunnen rekenen. Die federale overheid heeft - als belangrijkste sponsor van het Rode Kruis - haar financiële inspanningen de jongste jaren trouwens nog opgedreven. Ten slotte wijst de Eerste Minister op de ondersteuning die het Rode Kruis door de jaren heen heeft genoten vanwege het Koningshuis. Met volledig respect van de autonomie van elk van de afdelingen, heeft Koning Albert II in het verleden een prominente rol gespeeld, een rol die nu in dezelfde geest door zijn dochter Prinses Astrid werd overgenomen.