09 dec 2003 16:40

PB-Verhofstadt ziet aanmoedigingen CRB rapport-20031209

Eerste Minister Guy Verhofstadt ziet in het Rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een aanmoediging om verder te gaan op de weg van de hervorming en modernisering van de Belgische economie.

Eerste Minister Guy Verhofstadt ziet in het Rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven een aanmoediging om verder te gaan op de weg van de hervorming en modernisering van de Belgische economie.

Volgens het rapport is een economische groei van 1 % in 2003 en 1,8 % in 2004 haalbaar voor België. Het CRB stipt aan dat dit respectievelijke 0,5 % en 0,3 % meer is dan de groeiprognose voor de ganse Eurozone in 2003 en 2004. De belangrijkste vaststelling is evenwel dat voor het eerst sinds lang de bruto loonkost in België minder snel stijgt dan de norm die is toegelaten onder de competitiviteitswet (-0,9 procent). Ook in vergelijking met onze drie voornaamste handelspartners blijft de reële loonkostenontwikkeling gematigder (-0,8 procent). De derde vaststelling is dat het beschikbaar inkomen van de gezinnen door de verdere uitvoering van de belastinghervormingen zal toenemen en de consumptie zal stijgen met resp 1,3 % en 1, 5 % in 2003 en 2004. Ook inzake werkgelegenheid blijven de prestaties van België in 2003-2004 beter dan het gemiddelde van de drie buurlanden, zowel op het vlak van de werkgelegenheid uitgedrukt in personen (+0,4 % tgov. -0,1 %) als op het vlak van het gepresteerde arbeidsvolume in uren (+0,1 % tgov. -1 %). "Met de maatregelen van de werkgelegenheidsconferentie en de begrotingsopmaak zijn de fundamenten gelegd voor de verbetering van onze concurrentiepositie en een duurzame herleving van de Belgische economie in 2004", concludeert de Eerste Minister.