26 sep 2004 20:17

PB-Verklaring Premier Verhofstadt - DHL

Verklaring van de Eerste Minister over DHL

Verklaring van de Eerste Minister over DHL

Het dossier DHL is geen vrijblijvend debat. Het gaat over minstens 1.400 directe en nog eens enkele duizenden bijkomende indirecte jobs die door de uitbreiding van DHL in en rond Brussel kunnen gerealiseerd worden. Maakt men het verschil tussen uitbreiding en afbouw, dan gaat het om 3.000 directe en meerdere duizenden indirecte jobs. Maar dat niet alleen. Het probleem gaat niet enkel over de toekomst van één koerierbedrijf en de moeilijke verzoening van economie en ecologie. De inzet van het debat is veel groter. Wat ook op het spel staat is het imago van ons land ten aanzien van toekomstige investeerders. Deze zorg is terecht aangebracht door de vakbonden van DHL. Als men in ons land zo moeilijk doet over één beslissing, hoeveel buitenlandse bedrijven zullen nog in ons land willen investeren, en hier duizenden jobs creëren? Ook de werking van onze instellingen dreigt in het gedrang te komen. Problemen die bevoegdheidsoverschrijdend zijn kunnen maar opgelost worden indien er een federale loyaliteit is die het algemeen belang laat primeren boven individuele, regionale of subregionale belangen. Niet tot een oplossing komen is geen optie. Dat is aan geen enkele burger van dit land uit te leggen. Daarom roep ik de drie overheden en de zeven partijen die in dit dossier verantwoordelijkheid dragen op om in alle sereniteit het gesprek voort te zetten. We moeten de lange termijnbelangen van ons land nu voor ogen houden. Enkel en alleen op die manier kunnen we snel tot een oplossing komen. Ik nodig maandagnamiddag de Vlaamse en de Brusselse regering opnieuw uit om rond de tafel te zitten op basis van het compromisvoorstel van de federale overheid en de bijdragen van de Gewesten. Ik roep op tot een sereen en constructief debat, waarbij ieder zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ik reken op een open dialoog en de wil om tot een definitieve oplossing inzake DHL te komen. Guy Verhofstadt