12 feb 2004 18:45

PB-Verklaring Verhofstadt n.a.v. de actuele politieke situatie-20040212

Verklaring van Premier Verhofstadt naar aanleiding van de actuele politieke situatie

Verklaring van Premier Verhofstadt naar aanleiding van de actuele politieke situatie

Men heeft mij gevraagd de politieke leiding van de VLD op mij te nemen. Het is in het belang van de partij en de stabiliteit van de regering en het land dat ik dat heb aanvaard. Het is een situatie die niet ongebruikelijk is. Tal van mijn Europese collega's, het merendeel zelfs, zijn als regeringsleiders ook verantwoordelijk voor de algemene politieke richting van de grootste regeringspartijen, die zij vertegenwoordigen. Deze verantwoordelijkheid wens ik op te nemen zodat ik met vereende krachten het regeringswerk kan voortzetten. Het spreekt voor zich dat de Minister-President van de Vlaamse regering Bart Somers op Vlaams niveau de politieke lijn zal uittekenen. We hebben het voorbije weekeinde een belangrijk en motiverend congres van de VLD gehad. Het is nu belangrijk op dat elan voort te bouwen.