20 nov 2021 17:50

PbEU: intentie tot direct award van het openbaredienstcontract aan de NMBS

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet kennis van de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU (PbEU) van de intentie van de direct award van het openbaredienstcontract aan de NMBS.