27 mrt 2009 13:00

PC-privé plan

Fiscale vrijstelling van de tussenkomst van de werkgever in de aankoop van pc's voor privé-gebruik

Fiscale vrijstelling van de tussenkomst van de werkgever in de aankoop van pc's voor privé-gebruik

De tussenkomst van de werkgever in de aankoop van een pc voor privé-gebruik wordt vrijgesteld van sociale bijdragen tot 550 euro per aanslagjaar (ongeveer 760 euro geïndexeerd). De ministerraad heeft daartoe op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*). Het gaat om de aankoop van een nieuwe pc, al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en internetabonnement.  

De werknemer mag ten hoogste 21.600 euro verdienen (ongeveer 30.000 euro geïndexeerd). De werkgever mag zelf geen eigenaar zijn van de pc. De vrijstelling geldt per aanslagjaar, maar voor de pc of randapparatuur wordt de vrijstelling ten hoogste een maal per drie jaar toegekend.

Het gaat om een vereenvoudiging van de bestaande regeling: de werkgever hoeft niet langer een georganiseerd plan op te stellen. 

(*) ontwerp van kb tot wijziging van art. 19, § 2, 20° van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.