02 apr 2021 17:41

Pensioen van mandaathouders bij de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed tot wijziging van boek IV van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot het pensioen van de mandaathouders bij de Belgische Mededingingsautoriteit.

Het voorontwerp van wet wil mogelijk maken dat mandaathouders bij de Belgische Mededingingsautoriteit een pensioen kunnen genieten ten laste van de openbare Schatkist voor de diensten die ze tijdens hun mandaat hebben verleend. Er wordt voorgesteld om boek IV “Bescherming van de mededinging” van het Wetboek van Economisch Recht te wijzigen om de situatie te verhelpen. Er werd immers vastgesteld dat de huidige wetgeving niet volstaat om een dergelijk pensioen toe te kennen. Een wettelijke bepaling die uitdrukkelijk voorziet in de betaling van een pensioen uit de openbare Schatkist is dus noodzakelijk.

Het voorontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen in comité A. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.