16 mrt 2007 16:00

Pensioen van militairen

Toeslagen die in aanmerking komen voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen

Toeslagen die in aanmerking komen voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen. Het voorstel werd ingediend door minister van Pensioenen Bruno Tobback. Het ontwerp voegt de commandotoelage, de vormingstoelage en de meesterschapstoelage toe aan de lijst van aanneembare bijslagen voor de berekening van het militair anciënniteitspensioen.