05 jun 2009 13:29

Pensioen voor mijnwerkers

Invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers vanaf 1 juni 3% hoger

Invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers vanaf 1 juni 3% hoger