COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

25 jul 2008 12:45

Pensioen voor zelfstandigen

Verhoging van het pensioen voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2008

Verhoging van het pensioen voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2008

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Marie Arena beslist om de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 oktober 2008 met 10 euro te verhogen. 

De beslissing past in de maatregelen die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole van juli 2008 heeft genomen om de koopkracht te bevorderen.

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.