15 sep 2006 17:00

Pensioendienst van de overheidssector

Integratie van het systeem van management- en staffuncties in de pensioendienst van de overheidssector

Integratie van het systeem van management- en staffuncties in de pensioendienst van de overheidssector

De ministerraad besliste op 9 juni 2006 het systeem van de management- en staffuncties in elf instellingen van openbaar nut in te voeren. Na aanpassing van het aanvankelijke ontwerp van koninklijk besluit aan het advies van de Raad van State besliste de ministerraad voor de Pensioendienst van de overheidssector een apart koninklijk besluit op te stellen. Zie ministerraad van 8 september 2006. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de Pensioendienst van de overheidssector. Het is een voorstel van Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont.