17 dec 2009 14:41

Pensioenen

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2009

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2009

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de responsabiliseringsbijdrage 2009 voor sommige werkgevers uit de openbare sector vastlegt. Het ontwerp van minister van Pensioenen Michel Daerden schrijft voor dat de bedragen die de gemeenschappen en de gewesten voor 2009 moeten betalen dezelfde blijven als in 2002.
De responsabiliseringsbijdrage werd in 1994 ingevoerd, als compensatie voor de stijgende pensioenkosten die het gevolg zijn van het loon- en aanwervingsbeleid dat de gemeenschappen en  gewesten voor hun vastbenoemde personeelsleden voeren. 

Het ontwerp voert artikel 8 van de bijzondere wet van 5 mei 2003 uit.