25 jul 2008 12:45

Pensioenen

Verhoging van de pensioenen met 2% vanaf 1 september 2008

Verhoging van de pensioenen met 2% vanaf 1 september 2008

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle beslist om de pensioenen van de werknemers en de zelfstandigen die in 2003 zijn ingegaan vanaf 1 september 2008 met 2% te verhogen. De beslissing past in de maatregelen die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole 2008 heeft genomen om de koopkracht te verbeteren.

De ministerraad heeft het ontwerp koninklijk besluit goedgekeurd tot verhoging van sommige pensioenen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.