13 mei 2011 13:29

Pensioenen

Uitstel van de verhoging van sommige pensioenen

Uitstel van de verhoging van sommige pensioenen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de structurele verhoging, op 1 september van elk jaar, van de pensioenen die in dat jaar 15 jaar bereiken met twee jaar uitstelt. De pensioenen die aanvingen in 1996 en 1997 worden op respectievelijk 1 september 2011 en 1 september 2012 niet verhoogd.

Het kb wijzigt het artikel 7 van het kb van 9 april 207 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.