27 mrt 2009 13:00

Pensioenen in de openbare sector

Verhoging van de forfaitaire bedragen van de gewaarborgde minimumpensioenen in de openbare sector

Verhoging van de forfaitaire bedragen van de gewaarborgde minimumpensioenen in de openbare sector

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de forfaitaire bedragen van de gewaarborgde minimumpensioenen in de openbare sector met 2% verhoogt op respectievelijk 1 oktober 2008 en op 1 april 2009. Het gaat om de gewaarborgde minima wegens leeftijd of anciënniteit, de gewaarborgde minima wegens lichamelijke ongeschiktheid en het gewaarborgd minimum-overlevingspensioen.

Het ontwerp voert het akkoord van de ministerraad van 19 december 2008 uit dat de situatie van de gepensioneerden van de openbare sector moet verbeteren in het kader van de sociale programmatie voor 2007 en 2008.

Na onderhandelingen met de vakbonden zal het ontwerp voor advies overgemaakt worden aan de Raad van State.

(*) met toepassing van artikel 132, § 2 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.