13 jun 2008 11:23

Pensioenen openbare sector

Samenstelling en werking van het Technisch comité voor de pensioenen van de openbare sector

Samenstelling en werking van het Technisch comité voor de pensioenen van de openbare sector

De ministerraad heeft de samenstelling en de werking goedgekeurd van het technisch comité voor de pensioenen van de openbare sector. Het ontwerp van koninklijk besluit is een voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote steden Marie Arena.

Een vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen zit het comité voor. Het bestaat uit vier delegaties die de federale staat, de gefederaliseerde overheden, de dienst voor Pensioenen en de representatieve vakorganisaties  vertegenwoordigen. De minister benoemt de voorzitter en de leden voor een hernieuwbare periode van zes jaar. 

Het technisch comité voor de pensioenen van de overheid is een raadgevend orgaan. Het geeft advies over de elementen die men in aanmerking moet nemen om het nieuwe perequatiesysteem uit te voeren (wet van 25 april 2007).