02 sep 2011 15:57

Pensioenen van de mijnwerkers

Invaliditeitspensioen van de mijnwerkers stijgt met 2% op 1 september

Invaliditeitspensioen van de mijnwerkers stijgt met 2% op 1 september

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 19 november 1970 wijzigt rond het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers.

Het ontwerp stelt een herwaardering voor van het invaliditeitspensioen van de mijnwerkers met 2 % op 1 september 2011, net zoals dat het geval is voor de minimumpensioenen van de loontrekkenden.  

Ter herinnering: het invaliditeitspensioen van de mijnwerkers werd op 1 juni 2009 reeds met 3 % verhoogd.