26 jan 2007 16:00

Pensioenen van werknemers en zelfstandigen

Oprichting van een werkgroep voor de coördinatie van de regelgeving inzake werknemers- en zelfstandigenpensioenen

Oprichting van een werkgroep voor de coördinatie van de regelgeving inzake werknemers- en zelfstandigenpensioenen

De ministerraad belastte minister van Pensioenen Bruno Tobback en minister van Middenstand Sabine Laruelle met de oprichting van een werkgroep die zal instaan voor de coördinatie van de regelgeving inzake werknemers- en zelfstandigenpensioenen. Het is noodzakelijk over te gaan tot een coördinatie van het bestaande Belgische recht inzake wettelijke werknemers- en zelfstandigenpensioenen. Met het oog hierop zal aan een gemengde administratieve (RVP en RSVZ) en academische werkgroep de opdracht worden gegeven om gecoördineerde teksten uit te werken en deze in 2008 aan de ministerraad voor te leggen. De werkgroep kan tevens overgaan tot terminologische hervormingen en de structuur en de inrichting van de teksten wijzigen. De werkgroep zal begeleid worden door een stuurgroep samengesteld uit: - vertegenwoordigers van de sociale partners van de beheersorganen van de RVP en het RSVZ; - een vertegenwoordiger aangeduid door de minister van Middenstand: - een vertegenwoordiger aangeduid door de minister van Pensioenen. De stuurgroep zal voorgezeten worden door de twee leidinggevende ambtenaren van de RVP en het RSVZ.