27 apr 2007 17:00

Pensioenen van werknemers en zelfstandigen

Administratieve vereenvoudiging en communicatie met de burger

Administratieve vereenvoudiging en communicatie met de burger

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Pensioenen Bruno Tobback goed, dat de administratieve vereenvoudiging en communicatie met de burger uitvoert die de programmawet van 27 december 2006 voorschrijft. Vanaf 1 januari 2008 kunnen werknemers en zelfstandigen die vóór de pensioengerechtigde leeftijd hun pensioen aanvragen dat via elektronische weg doen. Ze kunnen hun aanvraag elektronisch indienen bij hun gewestelijk pensioenkantoor of rechtstreeks via de portaalsite van de Sociale Zekerheid met de elektronische identiteitskaart of met een kaart met persoonlijke code die ze op de federale portaalsite kunnen halen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid maakt de aanvraag over aan de bevoegde instelling die onmiddellijk een elektronisch ontvangstbewijs zal afleveren. Zo zijn de werknemers en zelfstandigen bespaard van de administratieve rompslomp en tijdsverlies die ze vandaag moeten ondergaan om hun pensioen aan te vragen Daarnaast zullen personen die recht hebben op een pensioen bestaande uit een werknemers- en zelfstandigen pensioen vanaf 1 januari 2008 hierover één gemeenschappelijke communicatie in de bus krijgen. Vandaag krijgen ze 2 aparte beslissingen gecommuniceerd met soms zelf een tijdsverschil tussen waardoor de communicatie niet optimaal verloopt. Vanaf 1 januari krijgen die gepensioneerden nu een duidelijke communicatie over hun pensioen.