20 apr 2007 17:00

Pensioenen voor werknemers

Verhoging van de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen

Verhoging van de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen

De ministerraad keurde het voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback goed dat de loongrens voor de berekening van het werknemerspensioen verhoogt. De pensioenen worden berekend op basis van lonen en inkomsten, maar tot een bepaalde loongrens. Om te vermijden dat het verschil tussen het pensioen en het laatste beroepsinkomen met de jaren groter wordt, koppelde de pensioenhervorming van juli 1997 de loongrens om de twee jaren aan de evolutie van het loon. Het ontwerp van koninklijk besluit vermenigvuldigt de loongrens voor 2006, 2007 en 2008 met 1,003. Het ontwerp van koninklijk besluit voert art 7 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967 uit over het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.