20 apr 2007 17:00

Pensioenen voor werknemers

Renten gekoppeld aan spilindex

Renten gekoppeld aan spilindex

De renten die de Rijksdienst voor pensioenen in het wettelijk kapitalisatiestelsel periodiek uitkeert, evolueren niet mee met de spilindex. De renten die voor 1 januari 1994 zijn uitgekeerd zijn geplafoneerd aan de spilindex waartegen de pensioenen op 1 juli 1986 werden betaald. De renten die ingingen vanaf 1994 zijn niet geïndexeerd. Daarom legde minister van Pensioenen Bruno Tobback een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor dat vanaf 1 januari 2007 de renten binnen de verplichte verzekering die de wet op de verzekering tegen geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood heeft ingericht, aan de spilindex van december 2006 koppelt. De renten zullen variëren in overeenstemming met de wet die wedden, lonen, pensioenen, toelagen... aan het indexcijfer van de consumtieprijzen koppelt. (wet van 2 augustus 1971). Het ontwerp van koninklijk besluit voert art 36 uit van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967 over het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.