13 nov 2009 12:43

Pensioenen voor zelfstandigen

Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen

Verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bedragen van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus verhoogt, zoals voorzien in de beslissingen van het begrotingsconclaaf 2010-2011 (*).

Het voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Michel Daerden verhoogt het pensioen als samenwonende met 20 euro en het pensioen als alleenstaande en het overlevingspensioen met 25 euro.

De maandelijkse uitkeringen bedragen voortaan 1.223,44 euro voor een pensioen als samenwonende en 945,62 euro voor een pensioen als alleenstaande en voor een overlevingspensioen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) wijzigng van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.