29 apr 2011 14:08

Pensioenen voor zelfstandigen

Maatregelen voor de pensioenen van zelfstandigen

Maatregelen voor de pensioenen van zelfstandigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle volgende maatregelen voor de pensioenen van zelfstandigen genomen:

  • de verhoging op 1 november 2011 van de bedragen van het minimumpensioen met 2,11% voor een gezinspensioen en met 2,37% voor een pensioen als alleenstaande en overlevingspensioen
  • de extra verhoging op 1 november met 0,14% van de minimum gezinspensioenen ouder dan 15 jaar
    De totale verhoging zal 2,25% bedragen.
  • de verhoging met 1,25% op 1 november 2011 van de niet-minimumpensioenen die voor het eerst een aanvang hebben genomen voor 1 januari 2011
  • de extra verhoging met 1% op 1 november 2011 van de niet-minimumpensioenen ouder dan 15 jaar (of in totaal 2,25%) die voor het eerst een aanvang hebben genomen voor 1 januari 1997