24 apr 2009 11:30

Pensioenrechten gecoördineerde organisaties

Stelsel van overdracht van pensioenrechten van Europese ambtenaren van toepassing op ambtenaren van gecoördineerde organisaties

Stelsel van overdracht van pensioenrechten van Europese ambtenaren van toepassing op ambtenaren van gecoördineerde organisaties

Minister van Pensioenen Marie Arena heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat de wet van 10 februari 2003, die de overdacht van pensioenrechten regelt tussen het Belgische pensioenstelsel en dat van instellingen van internationaal publiek recht, van toepassing maakt op de gecoördineerde organisaties. Het gaat om de Europese Ruimtevaartorganisatie, het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn, de Raad van Europa de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de West-Europese Unie.

De wet in kwestie voerde een nieuw stelsel in voor de overdracht van pensioenrechten van Europese ambtenaren. Dat is nu van toepassing op de gecoördineerde organisaties:

  • de ambtenaar die de gemeenschappen of de organisatie  verlaat om in België te werken, kan voortaan de pensioenrechten aanvragen, die hij heeft opgebouwd in de regeling van de gemeenschappen, laten overdragen naar een Belgische pensioenregeling
  • België heeft gekozen voor de afkoopsom van de verworven pensioenrechten
  • de Rijksdienst voor pensioenen speelt de rol van centraliserende administratie ten opzichte van de gemeenschappen

De ministerraad heeft het ontwerp goedgekeurd en legt het voor advies voor aan de Raad van State.