24 apr 2014 14:54

PERCONFERENTIE. Nieuwe cijfers over aanvraag OCMW steun: meer jongeren, minder asielzoekers en efficiëntere activering

Brussel, 24 april 2014. De POD Maatschappelijke Integratie publiceert elke drie maand een rapport met betrekking tot zijn kennis en expertise inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting. Hiermee wil de organisatie een doorzichtiger beleid voeren in bevoegdheidsdomeinen die sterk worden beïnvloed door recente sociaaleconomische ontwikkelingen.

Tijdens een persconferentie worden de recentste ontwikkelingen gepresenteerd op het gebied van het recht op maatschappelijke integratie, leefloon, studenten, het recht op maatschappelijke hulp, financiële hulp en installatiepremies, ...

Enkele opmerkelijke feiten

  • De POD MI stelt vast dat het aantal leefloners sinds 2003 nog verder stijgt. Dieper inzoomend wordt opgemerkt dat deze stijging hoofdzakelijk uit min 25 jarigen bestaat.
  • Het aantal aanvragen van vreemdelingen die niet zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en het aantal asielzoekers die van een financiële steun genieten, loopt terug. Een trend die zich in 2013 sterker voortzette.
  • In de focus met betrekking tot het activeringsbeleid van de OCMW ’s is het duidelijk dat de OCMW ‘s de voorbije tien jaar doorheen de verschillende activeringsmaatregelen een unieke expertise hebben opgebouwd. In de periode 2003-2013 steeg het aantal tewerkstellingsplaatsen met factor 1,5.

Tijdens de persconferentie wordt dieper ingegaan op deze evoluties.

 

Persconferentie op :

 

Vrijdag 25 april 2014 om 10u00

POD Maatschappelijke Integratie

(Zaal Multatuli – 27e verdieping)

Koning Albert II Laan 30

1000 BRUSSEL

 

De mogelijkheid wordt aangeboden om medewerkers in een OCMW over deze onderwerpen te interviewen. Voor afspraken en praktische informatie : Jan De Coninck, Dienst Communicatie (+32 475 824 160).