22 okt 2004 16:20

Persbericht

Persbericht

Persbericht

Eerste Minister Guy Verhofstadt had deze middag een telefonisch onderhoud met de Congelese President Kabila. Hij heeft daarbij gepreciseerd dat de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken een oproep zijn van aanmoediging voor de Congelese leiders om verder de weg op te gaan in het transitieproces. "De Congolese politieke verantwoordelijken dienen zich volop rekenschap te geven van de historische verantwoordelijkheid die op hun schouders rust en ons land zal zijn inspanningen voor een succesvolle transitie onverminderd voortzetten", stelde de Eerste Minister. Dit engagement vertaalt zich in de toenemende bilaterale ontwikkelingssamenwerking, het intense diplomatieke overleg in de regio, de steun voor de hervorming van het Congolese leger, de steun aan de Monuc en het inschakelen van de Europese Unie en de internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap moet ook ten volle betrokken worden bij het scheppen van de voorwaarden opdat de transitie de toestand in Congo zou verbeteren. President Kabila heeft de Eerste Minister ook verzekerd dat er geen sprake is van een terugroeping van de Ambassadeur. Zoals dat vaak gebeurt, is het mogelijk dat de Ambassadeur naar Kinshasha terugkeert voor consultatie in welk geval hij nog voor het einde van de maand zal terug zijn in Brussel. De Eerste Minister heeft overigens vandaag dezelfde boodschap ook overgemaakt aan de Congolese Ambassadeur.