29 mrt 2006 21:57

Persbericht

Persbericht van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting, de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken betreffende de bijdrage van de petroleumsector

Persbericht van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting, de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken betreffende de bijdrage van de petroleumsector

Persbericht van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting, de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en de Minister van Economische Zaken betreffende de bijdrage van de petroleumsector Na constructief overleg tussen de Federale Regering en de petroleumsector ligt een akkoord op tafel. De sector had reeds een inspanning geleverd middels een renteloos voorschot van 100 miljoen dat de regering inmiddels aan de sector heeft terugbetaald. Daarnaast doet de petroleumsector een extra inspanning in de vorm van een vrijwillige bijdrage van twaalf miljoen euro in een fonds voor duurzaam energiebeleid. De bijdrage wordt verdeeld tussen de maatschappijen op basis van hun respectievelijke voorraadplicht met een minimumdrempel van 150.000 ton. Deze eenmalige bijdrage zal op geen enkele wijze vertaald worden in de berekening van de maximum-prijsstructuur. Er werd eveneens afgesproken een permanent overleg te organiseren over de competitiviteit van de sector, de marktwerking en de rechtszekerheid. Vanaf het moment dat de nieuwe structuur van voorraadbeheer in werking treedt, zal de voorraadheffing worden verminderd met één euro per duizend liter, waardoor de maximumprijs voor de eindgebruiker zal dalen.