12 aug 2006 18:06

Persbericht

Reactie Eerste Minister goedkeuring Libanon-resolutie

Reactie Eerste Minister goedkeuring Libanon-resolutie

Minister Guy Verhofstadt is tevreden dat de VN-veiligheidsraad de Libanon- resolutie heeft goedgekeurd, maar teleurgesteld dat het zolang heeft moeten duren en de oproep van de VN-Secretaris-Generaal in dovemansuren is gevallen bij de betrokken partijen. De consensus die eindelijk kon gevonden worden betreffende de oproep tot het stopzetten van de vijandelijkheden, betekent een aanzet van een duurzame oplossing voor Libanon in het verlengde van VN-resolutie 1559. De Eerste Minister hoopt dat de resolutie zo snel mogelijk en volledig wordt uitgevoerd en doet een oproep aan alle partijen om onmiddellijk gevolg te geven aan de resolutie. De Eerste Minister dringt er in het bijzonder op aan dat alle actoren die bij de totstandkoming van deze resolutie betrokken waren, al hun invloed zullen aanwenden om ze op het terrein ook effectief af te dwingen. De Eerste Minister zal in de komende weken nagaan welke bijdrage de Belgische regering kan leveren aan de stabilisatie en wederopbouw van Libanon.