15 jul 2010 18:19

Persbericht

Nieuw boekje over de Monarchie van de persen gerold

Nieuw boekje over de Monarchie van de persen gerold

De Algemene Directie Externe Communicatie van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister geeft een herwerkte en geactualiseerde versie uit van het boekje De Belgische Monarchie. 

Het boekje is bedoeld voor het grote publiek en voor al wie op een bevattelijke manier iets meer wil weten over het Belgische vorstenhuis. Dit beknopte boek geeft de evolutie weer van de Belgische Monarchie tot wat ze vandaag is, een eigentijds populair Koninklijk Huis met belangstelling en aandacht voor alle landgenoten.

Het is gedrukt in A4-formaat, telt 90 pagina's en is beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels. 

Het boek kost 5 euro en is te koop bij:
Infoshop.be, Regentlaan 54 (Madouplein) 1000 Brussel – België
Tel.: +32 (0)2 514 08 00, 
Fax: +32 (0)2 512 51 25 
E-mail: infoshop@belgium.fgov.be
Openingsuren van maandag tot vrijdag 9u – 11u30 , 12u – 16u
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Meer informatie:
Monique Wylock 
Adviseur-generaal 
Federale overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister
Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16 ,1000 Brussel
+32 (0)2 287 41 88 +32 (0)477 36 90 46