04 okt 1998 17:00

Persbericht

De Ministerraad vergaderde op 5 oktober van 14.30 u. tot 16.30 u. op
Hertoginnedal, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc+ Dehaene.
Na afloop van de Ministerraad gaf de Eerste Minister een +persconferentie in de
perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister.
Het enige agendapunt van de Ministerraad was de evaluatie van het asielbeleid
in België.

De Ministerraad vergaderde op 5 oktober van 14.30 u. tot 16.30 u. op Hertoginnedal, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc+ Dehaene. Na afloop van de Ministerraad gaf de Eerste Minister een +persconferentie in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister. Het enige agendapunt van de Ministerraad was de evaluatie van het asielbeleid in België.