18 okt 2007 14:20

Persbericht begroting 2007

De Kern heeft deze ochtend beslist om, ondanks de periode van lopende zaken die de regering in haar bewegingsvrijheid beperkt, en gezien de aanslepende onderhandelingen voor een nieuwe regering, een aantal bijkomende bewarende maatregelen te nemen om de begroting 2007 met een zo goed mogelijk resultaat, zo mogelijk een evenwicht, te doen afsluiten.

De Kern heeft deze ochtend beslist om, ondanks de periode van lopende zaken die de regering in haar bewegingsvrijheid beperkt, en gezien de aanslepende onderhandelingen voor een nieuwe regering, een aantal bijkomende bewarende maatregelen te nemen om de begroting 2007 met een zo goed mogelijk resultaat, zo mogelijk een evenwicht, te doen afsluiten.

Doel van de regering is om het in het voorlopig rapport van het Monitorincgomité vastgesteld deficit van 0,5 procent terug te dringen. Concreet zullen alle departementen, die dreigen de toegestane kredieten te overschrijden, onderworpen worden aan een nieuw onderzoek. Het is de bedoeling dat zij hun uitgaven beperken tot op het niveau van de initiële begroting. Bijzondere aandacht zal daarbij gaan naar het departement Defensie. Tevens zullen andere posten, die een verslechtering vertonen ten opzichte van de initiële begroting, aan inkomsten- en uitgavenzijde onder de loep worden genomen en zo mogelijk worden bijgestuurd. Vandaag en morgen vergaderen betrokken werkgroepen. Zij zullen begin volgende week verslag uitbrengen aan de regering. Het rapport en de te nemen maatregelen zullen woensdag worden voorgelegd op het kernkabinet. Daarna zal het rapport en de besliste maatregelen ter validatie aan het Monitoringcomité worden overgemaakt.