22 nov 2004 11:15

Persbericht: Congolese Ambassadeur ontboden bij de Eerste Minister

Persbericht: Congolese Ambassadeur ontboden bij de Eerste Minister

Persbericht: Congolese Ambassadeur ontboden bij de Eerste Minister

Congolese Ambassadeur ontboden bij de Eerste Minister De Eerste Minister heeft heden om 9h de Ambassadeur van de Democratische Repubiek Congo gesproken. Ambassadeur Mutamba was door de Eerste Minister ontboden na de Congolese weigering dit weekend om de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken in Dar-Es-Salaam te ontmoeten, in het kader van een ontmoeting tussen de EU ?open? troïka en de DRC. De Eerste Minister heeft beklemtoond dat dit onaanvaardbaar is. Een gesprek weigeren met de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, is een gesprek weigeren met de Belgische regering, aldus Premier Verhofstadt. Aan de Congolese Ambassadeur werd duidelijk gemaakt dat dit niet voor herhaling vatbaar is. De Premier heeft beklemtoond dat net België mobiliserend wenst op te treden opdat de EU en de internationale gemeenschap de nodige aandacht en steun voor de DRC geven. Op een moment dat de transitieperiode zich op een cruciaal moment bevindt in het vooruitzicht van verkiezingen, verdient de Congolese bevolking een leiderschap dat zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen alsook een verdere internationale ondersteuning en aanmoediging. België schrijft zich volledig in deze lijn in en verwacht dan ook dat aan Congolese zijde mee wordt gewerkt aan een constructieve dialoog. De Premier heeft zijn tevredenheid uitgesproken dat de Presidenten van de Grote Meren regio een plechtige verklaring hebben ondertekend waarin zij zich verbinden tot het bereiken van vrede en veiligheid en economische ontwikkeling in de regio. Hij heeft de stellige hoop uitgesproken dat, op basis van een hernieuwde dynamiek, op de volgende conferentie gepland in juni 2005 in Naïrobi, er daadwerkelijke resultaten kunnen worden voorgelegd. Een goed nabuurschap en regionale samenwerking gebaseerd op niet-inmenging, respect voor de nationale integriteit en een vertrouwenwekkende dialoog zijn hierbij van fundamenteel belang.