14 jun 2007 13:06

Persbericht KB's sociale verkiezingen

Reactie woordvoerder Eerste Minister op voorlegging KB's sociale verkiezingen en vakbondsvertegenwoordiging

Reactie woordvoerder Eerste Minister op voorlegging KB's sociale verkiezingen en vakbondsvertegenwoordiging

De Eerste Minister is van oordeel dat de ontwerp-KB's met betrekking tot de sociale verkiezingen en de vertegenwoordiging van de vakbonden in de kmo's niet tot de lopende zaken behoren. Het is niet aangewezen de KB's, die behoren tot het wezen van het sociaal overleg, tijdens deze delicate periode goed te keuren. De Eerste Minister heeft derhalve aan het Staatshoofd gevraagd de KB's niet te ondertekenen en terug te sturen naar de nieuwe minister van Werk. De Eerste Minister heeft ook de informateur hiervan op de hoogte gesteld. De Eerste Minister blijft ervan overtuigd dat een oplossing kan gevonden worden in overleg met de sociale partners.