18 jan 2008 12:29

Persbericht: kern-klimaatdossiers

Deze ochtend heeft het kernkabinet van de federale regering zich opnieuw gebogen over de klimaatdossiers.

Deze ochtend heeft het kernkabinet van de federale regering zich opnieuw gebogen over de klimaatdossiers.

De Eerste Minister heeft verslag uitgebracht van zijn ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso, gisterenavond , waar ondermeer over het klimaatdossier werd gesproken .

Tijdens dat constructief gesprek heeft de Eerste Minister de doelstellingen die de EC heeft vooropgesteld volmondig onderschreven. Wel heeft hij gesteld dat de kostprijs voor ons land om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te bereiken niet disproportioneel mag zijn in vergelijking tot andere landen.

De voorzitter van de EC toonde begrip voor de gehanteerde argumenten. Er zou een piste kunnen worden aangereikt die de ambitieuze doelstelling inzake hernieuwbare energie intact laat en toch vermijdt dat de kostprijs te hoog oploopt.

De regering hoopt alvast dat haar bekommernis zich zal vertalen in het definitief voorstel dat de EC zal bekendmaken op 23 januari eerstkomend. Tijdens het gesprek kwam ook het dossier Mittal-Arcelor aan bod, waarvoor de Belgische regeringen en het bedrijf een gezamenlijke oplossing dienen te vinden. Hiertoe werd op het Overlegcomité van afgelopen woensdag afgesproken dat de Nationale Klimaatcommissie de komende dagen de verschillende pistes zal onderzoeken.

Het federaal kernkabinet bespreekt het dossier opnieuw midden volgende week. Eind volgende week zal dan een vergadering plaatsvinden tussen de federale regering, de Waalse gewestregering en de verantwoordelijken van Mittal-Arcelor.