03 okt 2009 20:48

Persbericht naar aanleiding van het Ierse referendum over het Verdrag van LISSABON

Eerste minister Herman Van Rompuy, minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme en staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel zijn verheugd over het resultaat van het Ierse referendum.

Eerste minister Herman Van Rompuy, minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme en staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel zijn verheugd over het resultaat van het Ierse referendum.

Herman Van Rompuy herinnert eraan dat "het Verdrag van Lissabon een essentiële stap vormt in de verdieping van het Europese integratieproces. Dit verdrag zal de Europese Unie toelaten doeltreffender en democratischer op te treden." Yves Leterme is blij met het resultaat van het Ierse referendum dat de weg opent naar de inwerkingtreding van het verdrag. "België bereidt zich actief voor om de uitvoering van de door het verdrag voorgestelde vooruitgang te begeleiden. In het kader van het toekomstige voorzitterschap werken wij actief aan de doelstelling van een sterke en verantwoordelijke Unie".   "Dankzij dit verdrag zal de Unie immers over nieuwe instrumenten beschikken om een performanter beleid te voeren en zich meer te profileren op het internationale toneel", benadrukte Olivier Chastel, waarbij hij zijn tevredenheid nogmaals herhaalde. Eerste minister Herman Van Rompuy, minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme en staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel "roepen de lidstaten die het verdrag nog niet geratificeerd hebben met aandrang op dit onverwijld te doen zodat men onmiddellijk kan starten met de uitvoering van het Verdrag van Lissabon."