13 mrt 2007 13:07

Persbericht overlegplatform Pharma

Vandaag 13 maart 2007 om 10 uur heeft in de Lambermont het tweede overlegplatform tussen de Federale Overheid, de "Health Science and Technology Groep" (GSK, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en UCB) en pharma.be plaatsgevonden.

Vandaag 13 maart 2007 om 10 uur heeft in de Lambermont het tweede overlegplatform tussen de Federale Overheid, de "Health Science and Technology Groep" (GSK, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en UCB) en pharma.be plaatsgevonden.

Vandaag 13 maart 2007 om 10 uur heeft in de Lambermont het tweede overlegplatform tussen de Federale Overheid, de "Health Science and Technology Groep" (GSK, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en UCB) en pharma.be plaatsgevonden. Dit overlegplatform, dat er kwam op initiatief van de Eerste Minister Guy Verhofstadt, vergaderde een eerste maal op 12 december 2006 en gaf de aanzet tot het oprichten van vier werkgroepen. Met als doel de bio farmaceutische industrie verder positief te ontwikkelen, en na drie maanden werken hebben deze werkgroepen hun aanbevelingen geformuleerd aan de Eerste Minister Guy Verhofstadt, de Minister van Financiën Didier Reynders, de Minister van Begroting Freya Van Den Bossche, de Minister van Economische Zaken Marc Verwilghen en de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte. * Een eerste werkgroep, onder leiding van Minister Rudy Demotte, heeft een aantal voorstellen geformuleerd om de samenwerking tussen de bio farmaceutische industrie en de universiteiten aan te zwengelen en om jongeren aan te moedigen te kiezen voor wetenschappelijke studies. Begin juni zal aan de Eerste Minister een actieplan worden voorgelegd met concrete aanbevelingen omtrent ondermeer: wetenschappelijke partnerships, stages in bedrijven, de keuze van doctoraatsthesissen en omtrent de financiering van de universitaire ziekenhuizen. * Een tweede werkgroep, onder leiding van Minister Didier Reynders, heeft een aantal specifieke fiscale maatregelen voorgesteld. Om het Onderzoek en Ontwikkeling in België aan te moedigen stelt Minister Reynders een fiscaal regime voor dat competitief wordt met de rest van Europa. Deze maatregel vertaalt zich inzonderheid in een vrijstelling van 80 % in de vennootschapsbelasting van de netto ontvangen royalties. Deze maatregel wordt toegevoegd aan het bestaande systeem van de vermindering van de notionele intresten in voege vanaf 1 januari 2006. * Een derde werkgroep, onder leiding van Minister Rudy Demotte, heeft een aantal mogelijkheden onderzocht om de toegang voor de patiënt tot innovatieve geneesmiddelen te optimaliseren. (De prijs-volume contracten, de compensatievoorstellen, de deconnectie, de versnelde procedure na positief CHMP advies, ATU, ...) - Wat betreft de compensatievoorstellen en de versnelde procedure blijkt dat deze voorstellen relatief eenvoudig implementeerbaar zijn zelfs met de huidige reglementering. Gezien de unanimiteit en de wens van de werkgroep kunnen deze maatregelen vanaf vandaag reeds worden toegepast. - Wat betreft de deconnectie, de prijs-volume contracten, ...blijkt dat deze maatregelen complexer van aard zijn. Een werkgroep, uitgebreid met het RIZIV en de ziekenfondsen, zal zich buigen over de verschillende "conventie" mogelijkheden tussen de farmaceutische bedrijven en de Overheid. Deze werkgroep zal aan de Minister van Sociale Zaken concrete voorstellen overmaken begin juni ek. * Een vierde werkgroep tenslotte, onder leiding van Minister Armand De Decker heeft een aantal aanbevelingen gemaakt omtrent ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep heeft besloten opnieuw samen te komen, nadat eerst een inventaris is opgemaakt van de reeds bestaande initiatieven, om te trachten de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het domein van Volksgezondheid te versterken. Een actieplan zal begin juni aan de Eerste Minister hieromtrent worden overhandigd.