20 sep 2006 13:22

Persbericht: Premier Verhofstadt tevreden met het akkoord van de G-10

Premier Verhofstadt tevreden met het akkoord van de G-10

Premier Verhofstadt tevreden met het akkoord van de G-10

"Het akkoord van vannacht is voor de regering een belangrijke stap in het beleid ter ondersteuning van de concurrentiekracht van de ondernemingen en de koopkracht van de bevolking", zo reageert Premier Verhofstadt. Het akkoord dat de sociale partners deze nacht bereikten is een concreet vervolg op de Competitiviteitsverklaring van 27 maart waarin de sociale partners zich engageerden om een proces op gang trekken dat moet leiden tot een competitievere economie met meer mensen aan de slag. Dit vervolg bevat een reeks concrete voorstellen op het vlak van de welvaartsaanpassingen van de uitkeringen en voor de lastenverlagingen voor de ondernemingen. "Dit is een belangrijke invulling van de maatregelen ter ondersteuning van de competitiviteit van onze bedrijven en de koopkracht van diegenen die het het meest nodig hebben in onze samenleving". De koopkracht zal verhoogd worden door het welvaartsvast maken van de uitkeringen en door prioritair de laagste en de oudste uitkeringen te verhogen, maar ook door er voor te zorgen dat werknemers die overuren presteren daar netto méér van zullen overhouden dan vandaag het geval is. Die maatregel past ook in de strijd tegen het zwartwerk en zal, gecombineerd met een verlaging van de lasten op overuren de concurrentiekracht van de ondernemingen verhogen. Verder zal de lastenverlaging voor ploegenarbeid omzeggens verdubbeld worden van 5,63% tot 10,7%. Dit moet de werkzekerheid en toekomst van heel wat industrie-arbeiders en hun gezinnen veilig stellen. De sociale partners beslisten ook om van opleiding een centraal thema te maken bij het nakende interprofessioneel overleg. De Premier is hoopvol dat dit een goede aanzet is voor de start van de onderhandelingen over het Inter-Professioneel Akkoord (IPA) van het najaar.