25 okt 2004 20:15

Persbericht: Stand van zaken uitbetaling slachtoffers ramp Gellingen

Persbericht: Stand van zaken uitbetaling slachtoffers ramp Gellingen

Persbericht: Stand van zaken uitbetaling slachtoffers ramp Gellingen

Stand van zaken uitbetaling slachtoffers ramp Gellingen Procedure Wie wordt er uitbetaald en waarvoor? De niet-arbeidsrechtelijk verzekerden ( of hun nabestaanden) die een lichamelijk letsel hebben opgelopen tijdens en ten gevolge van de Ramp te Gellingen worden als rechthebbenden door de Stichting erkend. Hoe en hoeveel? Er wordt in een eerste fase een forfaitair bedrag van of 1.500 ? of 3.000 ? naargelang hun verblijf in het ziekenhuis korter of langer dan 72h bedroeg. In een tweede fase mogen de slachtoffers die hierop aanspraak kunnen maken een dossier met betalingen aan ziekenhuizen, apotheek, kine, . opsturen naar de Stichting en hier zal opnieuw een uitbetaling volgen na het bestuderen van de dossiers. Procedure uitbetaling? Er werd een lijst samengesteld van de slachtoffers die niet arbeidsrechtelijk verzekerd waren. Er waren vrij veel moeilijkheden om de huidige 26 niet-arbeidsrechtelijk verzekerde slachtoffers op te sporen. Ondertussen hebben deze slachtoffers allen een brief gekregen waarin staat dat ze aanspraak kunnen maken op een eerste forfaitair bedrag zijnde de 1.500 ? of de 3.000? bij een verblijf minder dan of langer dan 72h in het ziekenhuis. Verdere stappen Na de eerste uitbetaling van een forfaitair bedrag treedt de tweede fase, namelijk het indienen van een dossier, in werking. Deze fase begint vanaf deze week. Stand van zaken uitbetaling Reeds twaalf slachtoffers hebben hun brief ondertekend met hun rekeningnummer teruggestuurd. Deze twaalf slachtoffers hebben hun storting reeds ontvangen. Daarnaast zijn er nog een zestal Franse slachtoffers die - naar alle waarschijnlijkheid - niet arbeidsrechtelijk verzekerd zijn. Aan hen wordt er ook een brief gestuurd, daarnaast wordt er aan de Franse Ambassade in België een brief gestuurd om de problematiek van de niet-arbeidsrechtelijk verzekerden te onderzoeken. Rekeningnummer van de Stichting Iedereen kan zijn financieel steentje bijdragen. Rekeningnummer van de Stichting: 000-3253770-02 Stichting Gellingen - Fondation Ghislenghien Wetstraat 16 , 1000 Brussel