12 feb 2008 18:56

Persbericht van de Eerste Minister

12 februari 2008

12 februari 2008

Vandaag, 12 februari, werd overleg gepleegd tussen de Eerste Minister, de Minister van Ambtenarenzaken en de drie overheidsvakbonden (ACOD, FCSOD en VSOA) over de continuïteit van de dienstverlening in de openbare sector.

Dit gebeurde naar aanleiding van het regeerakkoord dat stelt dat “er zal overlegd worden met alle betrokkenen om te komen tot regelingen waarbij de continuïteit van de dienstverlening aan de burgers gegarandeerd blijft”.

Naar aanleiding hiervan werd overeengekomen de komende tijd overleg te plegen waarbij de problematiek in een breder kader wordt geplaatst. Er zal onderzocht worden hoe het sociaal overleg in de overheidssector in bepaalde facetten kan worden verbeterd om sociale conflicten in de toekomst te vermijden.