30 mei 2008 19:26

Persbericht van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Het Belgisch paviljoen op de Filmmarkt van het Festival van Cannes:
meteen een succes!

Het Belgisch paviljoen op de Filmmarkt van het Festival van Cannes: meteen een succes!

Naar aanleiding van het 61ste Filmfestival van Cannes bezetten de federale overheidsdiensten van 14 tot 25 mei 2008 voor de eerste maal een paviljoen op de internationale Filmmarkt. Het ging hier om een initiatief van de FOD Financiën in samenwerking mer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   Het belangrijkste doel van het paviljoen was het promoten van de Tax Shelter-maatregel: een in 2004 in werking gesteld systeem dat er voor zorgde dat vandaag reeds 110 miljoen euro geïnvesteerd werd in de Belgische audio-visuele producties en co-producties.   Het resultaat van de Belgische aanwezigheid in Cannes mag meer dan positief genoemd worden : meer dan 3 000 mensen bezochten het federale paviljoen waardoor het een van de grote trekpleisters werd. De twee aanwezige Tax Shelter - specialisten kregen het bezoek van zowat 250 hoofdzakelijk buitenlandse producenten die zich kwamen informeren over dit Belgische systeem dat voor velen veel interessanter blijkt dan bestaande, gelijkaardige maatregelen in het buitenland. Ook de Belgische en internationale pers toonde heel wat belangstelling.   Het succes van de stand werd mogelijk gemaakt dankzij een aantal slim uitgekozen promotietools die ter beschikking werden gesteld als gevolg van een nauwe samenwerking tussen drie federale departementen (Kanselarij van de eerste minister, Buitenlandse Zaken en Financiën). Van de 13.000 geaccrediteerden die de Filmmarkt bezochten (afkomstig uit meer dan 100 landen) kregen er velen een Belgisch gekleurd houwtouw om de hals, ter beschikking gesteld door Buitenlandse Zaken, en dat verwees naar de website www.invest.belgium.be. Tijdens het festival werd deze site meer dan 2.700 keer bezocht, waarvan 2.126 dat voor de eerste keer deden. De meest bezochte link was die van de Tax Shelter. De organisatoren van het Belgisch paviljoen konden eveneens rekenen op de medewerking van 14Belgische instanties werkzaam in de filmsector (Vlaams Audiovisueel Fonds, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté Française, Flanders Image, Wallonie-Bruxelles Image, Wallimage en 9 Belgische tournagekantoren). Deze organisaties waren onmiddellijk bereid om dit initiatief te steunen en bekleedden in dat verband een grote muur aan het Belgische paviljoen waarop zij hun activiteiten konden afficheren. Daarnaast kregen zij de mogelijkheid om van de standinfrastructuur gebruik te maken en er hun documentatie uit te delen.   Ook de privésector (Brussels Airlines, Inbev, Galler, Vranken Pommery Belgium en Fountain Plaza) werd dankzij het dynamisme van Pierre Hermant, General Manager van het European Business Forum van het VBO betrokken bij dit project. Pierre Hermant toonde zich zeer tevreden over het Belgische paviljoen en liet reeds zijn interesse blijken voor het verderzetten van de samenwerking in 2009.   Ook de persconferentie die vice-premier en minister van Financiën Didier Reynders in de marge van het Belgische paviljoen gaf, beantwoordde volledig aan de gestelde verwachtingen: meer dan 150 mensen, hoofdzakelijk afkomstig uit de internationale pers- en audiovisuele wereld, woonden deze bijeenkomst bij.   Ook de directie van de Filmmarkt was ten zeerste verheugd over het hartelijke onthaal dat de bezoekers van het Belgische paviljoen tijdens de duur van het festival kregen.   Al deze positieve resultaten droegen er, samen met de talrijke nominaties en prijzen die een aantal Belgische filmproducties in ontvangst mochten nemen, toe bij dat het positieve imago van België in het buitenland werd versterkt.     Bernard Ligot Coördinator van het Belgisch paviljoen Woordvoerder f.f.